Antrozoologi
Antrozoologi - Interaktioner mellan djur och människor