Djuren som hjälper oss

Av: Lena Sjöberg

Bokförlag: Opal

Det här är en faktaspäckad bilderbok som marknadsförs för åldern 9-12, en ålder en av mina söner befinner sig i, och dessutom på ett tema som är ett av mina stora intressen. Naturligtvis blev jag nyfiken och ville undersöka den! Erkännas ska dock att jag hade en viss skepsis från start då redan framsidan visade en apa, ett vilt djur som jag och andra som är engagerade i djurskydd inte finner lämpligt som terapidjur.

Jag ska dock säga att boken tog detta på ett helt annat sätt än framsidan angav då den förvisso tog upp apan som terapidjur men också vågade problematisera detta och skriva om skillnaden mellan vilda och domesticerade djur i arbete hos oss. Överlag fann jag tonen respektfull gentemot djuren i fråga och att man ofta tog upp aspekter om deras egentliga vilja att arbeta för oss och hur de mår.

Det fanns ett undantag som jag önskat att en faktagranskare med större insikt om djurskydd hade reagerat på och det är beskrivningen av delfinen som terapidjur som inte problematiseras alls, trots att det är ett stort problem att delfiner utnyttjas på ett brutalt sätt som ”terapidjur”. Kort nämns att de främst fungerar som stöttning för barn med svårigheter, något som Lori Marino har gått igenom all forskning kring och då sett att studier har utförts på ett mycket bristfälligt sätt till förmån för positiva resultat. Något som i USA är ett stort problem då desperata föräldrar till bland annat gravt autistiska barn betalar enorma summor för en delfinterapi som i själva verket är ett rent utnyttjande av djuren i fråga.

Men med det undantaget tar boken upp aspekten om djurens välfärd på ett fint sätt och varvar fakta och personliga berättelser på ett sätt som kan tilltala åldersgruppen. Jag är mycket glad att man också tar upp djur som ofta förbises och föraktas, så som råttor och grisar, och känner att boken kan skapa empati och förståelse för dessa djur. Dessutom med fina illustrationer som förstärker känslan.

Utöver terapidjur beskrivs olika andra arbeten som djur kan göra och även viktiga aspekter kring utrotningen av vissa arter och miljöproblem lyfts.

Kort sagt kan jag säga att detta är en bok jag kommer att rekommendera, med en ödmjuk förhoppning att nästa upplaga ska revidera delen om delfiner.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This