Igår föreläste jag för katthemspersonal på katthem anslutna till Djurskyddet Sverige. Jag presenterade då för första gången en erfarenhetsbaserad teori jag har om katter som varit utsatta för trauman (kan vara allt från våld till tidigare hemlöshet) som omplaceras i trygga hem/hamnar på en trygg plats. Jag är nämligen mycket intresserad av den fysiologiska reaktionen som sker efter ett trauma, i form av av att katten levt med kronisk stress och fått en effekt på kortisolproduktionen (stresshormoner) av detta. Detta är något som jag vill utforska mer då jag tänker att det kan ge större möjlighet att hjälpa dessa katter till ett gott liv.

Jag söker därför er som arbetar med eller själva har tagit hand om en katt som levt med någon slags trauma. Att ha varit hemlös eller upprepade omplaceringar kan vara traumatiskt, liksom svåra erfarenheter av att vara illa behandlad.

Om du har några erfarenheter av detta och vill svara på några frågor får du gärna maila mig info at empatia.se så skickar jag frågorna!

Idag finns det forskning som visar att bland annat hundar kan få posttraumatiskt stressyndrom men på katt är trauma och dess effekter väldigt lite utforskat. Jag känner starkt för detta för är det några djur som ofta upplever trauman i vårt samhälle är det katter. Detta blev inte minst tydligt för mig i min masteravhandling där katter var vanligt förekommande i beskrivningar av familjer där det pågick våld.