Om Empatia

Antrozoologi – föreläsningar och utbildning – skribent, författare och kursanordnare