THERESE LILLIESKÖLD

Om mig

 

Djur har varit mitt liv så länge jag kan minnas och jag har ägnat mitt liv åt att leva nära andra djur, utbilda mig om dem och arbeta med frågor som rör djur på olika sätt.

Empatia blev mitt företagsnamn, det kommer ur Empati, som är ett viktigt begrepp för mig. Jag är övertygad om att vår värld behöver ett mycket starkare fokus på empati och etik och att det skulle gagna både djur och människor. Människor har stor empatisk förmåga, men det samhälle vi har byggt upp gagnar inte den förmågan. Min första universitetsutbildning var i biologi med specialisering mot etologi och djurskydd. 2013 hittade jag masterutbildningen i tvärvetenskaplig forskning om djur och människa, antrozoologi, på University of Exeter och valde att genomföra den. Den gav mig verktyg för att kunna fördjupa mig i områden där jag känt att jag bidragit till samhällsutveckling. 

Mina huvudområden har mellan 2013-2023 varit föreläsningar och utbildningar om sambandet mellan våld mot barn och familjedjur, kattbeteende och kattskydd, trauma hos hund och katt samt familjdjur från ett antrozoologiskt perspektiv. 

Jag har hållit i många utbildningsdagar genom länsstyrelser runtom i landet, som samlar veterinärer, djurskyddshandläggare och socialtjänst. Fokus har då varit våld mot barn och familjedjur och sedan 2020 även tvångsmässigt djursamlande. Jag har också utbildat en stor mängd djurskyddsorganisationer, utbildat på seminarium för riksdag och olika branscher samt på katthem och hundstall. Specialiseringar har varit kattskyddsfrågor och trauma hos hund och katt samt vilda djur inom turism.

Parallellt har jag hållit utbildningar om antrozoologi, kattskydd, hundar och trauma hos djur online för djurintresserad allmänhet. Jag anordnade bland annat den mycket populära utbildningen ”Jobba med katt” som berättigar till att söka tillstånd hos länsstyrelsen för att arbeta med katter.

Parallellt med Empatia driver jag kunskapscentret Se sambandet. Tillsammans med min kollega Carin Holmberg genomförde vi tre större projekt inom Se Sambandet. Med Veterinärprojektet, 2017-2018 tog vi fram en handbok för djurskyddspersonal. Projektet ”Inte utan min hund” 2019-2020 resulterade i bok och utbildningskoncept med samma namn och handlade om hur skyddade boenden ska kunna ta emot familjedjur. Djursamlarprojektet 2021-2022 var en forskningsstudie om tvångsmässigt djursamlande som resulterade i boken ”Djursamlare och samlade djur, inte bara ett djurskyddsproblem”. Jag har också varit medförfattare i antologin ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer” och faktagranskat böcker av Sara Johansson och Anders Hallgren. Inom projekt REDE, som drivs av Djurskyddet Sverige, har jag arbetat som verksamhetsutvecklare och konsult samt producerat läromedel för barn i skola och förskola.

Mitt egna skrivande har resulterat i att jag fått fyra böcker publicerade av olika förlag. Min vilja med min första bok ”Katt och människa emellan” var att visa på en motvikt till felaktiga myter om katter. Min hundbok ”Hund och människa emellan” var också ett syfte att visa på forskning som inte annars kommer till allmänhetens kännedom. ”När elefanter drömmer”, senare omarbetad och utgiven på nytt förlag: ”Att trösta en elefant, om gränslös kärlek, svek och evig saknad” var en memoar om min tid som skötare av föräldralösa elefantungar i Asien. Just nu skriver jag på en bok som tar vara på mina erfarenheter från Borneo, där jag levde i långa perioder mellan 1997 och 2000.

Sedan hösten 2023 forskar jag på heltid på Södertörns högskola, om relationen till de mer-än-mänskliga, inom ramen för en hållbar samhällsutveckling. 

Jag bor i Gnesta i natursköna Sörmland tillsammans med min flerartsfamilj; mina söner Ruben och Vidar, huskatterna Totoro och Panter och blandrashunden Vera.

VÄRLDEN ÖVER

Tidigare arbeten

Jag tog examen på min masterutbildning i Antrozoologi med min avhandling om barn och familjedjur som lever med våld 2018. Mina tidigare studier (avslutade 2006) var inom biologi med magisternivå i etologi (djurs beteende). Det är det breda och djupgående synsättet med kunskap från många discipliner som finns inom antrozoologin som jag känner tillför mest då det ger mer rättvisa åt de komplexa varelser som djur är. Efter min master har jag fortbildat mig kontinuerligt om framför allt trauma hos djur och människor.

Jag har arbetat praktiskt med många slags djur under åren, både i Sverige och i Sydostasien inom olika djurrelaterade projekt.

Som djuransvarig på Barnens ö:s djurkolloverksamhet i Stockholms skärgård väcktes mina tankar kring barns relation med djur, något som förstås utvecklades vidare då jag fick egna barn, födda 2008 och 2010. Jag är mycket engagerad i hur barns utveckling påverkas av kontakt med djur och hur vår empatiska förmåga kan stärkas eller försvagas beroende på vad vi möter som barn. Min kunskap inom det området kommer både från mina studier där jag fokuserat på forskning om dessa samband samt från möjligheter jag har fått att arbeta med detta inom Empatia.

PRAKTISKT & TEORETISKT

Utbildningar

Universitet

 • Pågående: Doktorandutbildning inom forskarskolan Transplace, ett samarbete mellan KTH och Södertörns högskola
 • Master i Antrozoologi, University of Exeter – specialiserad på sambandet mellan våld mot barn och husdjur samt anknytning mellan barn och djur.
 • Biologutbildning – Stockholms universitet, specialiserad på etologi.

Hund och katt

 • Diplomerad hundinstruktör samt kantarellsöksinstruktör – Hundens Hus.
 • Canine attachment processes; E-training for dogs
 • PTSD hos hund; Caroline Alupo
 • Ttouch – Milene Wallin
 • Hundmassage; Axelsons
 • S.A.N.E. Solutions for dogs, Kathy Cascade, Sane dog training
 • Dog Trauma, Dog Ethics, Holistic dog, Dogenius
 • Free-ranging dogs, Holistic dog, Marco Adda
 • Trauma hos djur på Kerulos Institute of Non violence
 • Kontinuerliga seminarier och kurser om trauma hos djur för flera aktörer

Häst, Vilda djur, familjedjur allmänt

 • Forskningsassistent i primatologi, Vietnam.
 • Traineeship in ecotourism, Borneo Eco Tours, Malaysia.
 • Utbildning i Trauma-informed care for animals, The Kerulos Center.
 • Energiarbete vid trauma och sjukdom – Lisa Powers
 • Emotional horsemanship, Lockie Phillips
 • Learning animals interaktiva seminarium
 • Empatiutmattning, Animal Concepts
 • Och givetvis mängder av konferenser, föreläsningar, seminarium, m.m.

Yrkeserfarenhet i urval

 • Styrelsemedlem i Se Sambandet sedan 2016, Vice ordförande sedan 2019.
 • Produktion av läromedel, bland annat för veterinärer och djurhälsopersonal samt läromedel för förskolebarn (projekt REDE).
 • Utbildat och föreläst för en rad socialtjänster, länsstyrelser och veterinärer om sambandet, ideella organisationer om djurskydd och djurbeteende, kvinnojourer om sambandet, vid riksdagen om sambandet, djurhem och organisationer om trauma och empatitrötthet, m.m.
 • Arbetat i Sydostasien med en rad projekt – rehabilitering av orangutanger, noshörningar och elefanter, gatuhundar och -katter, bevaringsprojekt om primater, med habituering av vilda elefanter samt som guide i ekoturism.
 • Djuransvarig på djurkollo, djurskötare på djurpark, ideellt arbete med djurskyddsfrågor, m.m.
 • Projektledare, om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för Attention KFV.

Kontakta mig

Undrar du över något? Maila, ring eller kontakta mig via formuläret nedan. Jag återkopplar inom kort.

 

7 + 5 =

LinkedIn
Instagram