Människor och Djur

Människor och Djur

Just nu kombinerar jag Empatia med att arbeta som delprojektledare i ett projekt som handlar om funktionsvarianter som ADHD, Aspergers syndrom m.m. hos människor. Det kan låta som ett steg bort från antrozoologin men för mig hör det nära samman. Även om mitt liv sedan...