Det är spännande att göra kurs om ett djur vars ”värld” jag inte befunnit mig i så mycket som med andra djur jag undervisar om.

Just nu händer det dessutom så mycket inom hästvärlden, både globalt och här. I någon mening sker det som skedde i hundvärlden för cirka 30 år sedan, ett ifrågasättande över den gamla synen om vikten av ledarskap och att bestämma, en förändring mot att vilja träna med andra metoder. Det är väldigt inspirerande.

Men det är också annat. Frågeställningar lika de från Antrozoologins tänk som dyker upp men från olika håll, kring värdet av självbestämmande, att låta hästen få välja sin delaktighet, att låta hästen få säga nej! Att våga också gå in i sitt eget inre, sina egna känslor kring det som sker.

Jag hittar många sinsemellan olika inriktningar som lyfter dessa frågor! En del av dem tar jag upp på kursen Antrozoologi – med fokus häst.

Just nu pågår den här

Jag kommer att anordna en till efter jul om intresse finns, så här av dig om du är nyfiken!

LinkedIn
Instagram