LÄR DIG MER

Vad är Antrozoologi?

Antrozoologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som behandlar alla typer av interaktioner mellan djur och människor. Man använder kunskap och metoder från bland annat antropologi, sociologi, psykologi, filosofi, historia och biologi. Man undersöker till exempel vad som formar människors synsätt och känslor för olika djur, djurens egen upplevelse av olika situationer och alla de sätt som vi påverkar varandras liv på. Alla typer av interaktioner undersöks, alltså allt från våra närmaste sällskapsdjur till vilda djur och det innebär även att fokus läggs på alla djurgrupper.

reflexivitet

En del av forskningen

Många som söker sig till Antrozoologi är också engagerade inom djurrätt eller djurskydd och verkar för att förbättra djurs situation.

En viktig del av forskningen handlar om reflexivitet – att betrakta sig själv och sina anledningar till forskningen, vad man bär med sig i form av sin egen kultur och erfarenheter och hur detta påverkar ens sätt att studera eller närma sig ett ämne.

Att djur ses som medvetna aktörer som själva påverkar istället för som passiva objekt är en viktig del av forskningen på den institution som jag studerat vid men det gäller inte all Antrozoologisk forskning. Detta innebär att alla studier som görs vid den avdelning av Exeter universitet som kallas “Symbiotic Ethics” där jag gjorde mitt masterarbete ska undersöka djurens synvinkel och inte bara människans. Man vill också att forskningsresultaten ska nå ut bland människor och bidra till samhällsförändringar

Ämnet växer hela tiden – välkommen till denna spännande värld av tankar om djur och människor tillsammans!

Pin It on Pinterest