ANTROZOOLOGI

Utbildningar & Föreläsningar

Jag är sedan tidigare och ofta återkommande anlitad av bland annat:

  • Länsstyrelsen Uppsala, Halland, Gotland, Västmanland, Sörmland, Uppsala, Örebro och Värmland – (anordnar utbildningar för socialtjänst, veterinärer, djurskyddshandläggare m.fl.)
  • En rad förskolor och skolor, inom projekt REDE, En rad djurkliniker och distriktsveterinärer, inom Veterinärprojektet – Sambandet.
  • En rad kvinnojourer, om sambandet.
  • Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet -SLU.
  • World Animal Protection, Djurskyddet Sverige, Djurskyddets Sveriges ungdomsförbund, Svekatt, Kattstallet, Stockholms Katthem, Katthemmet Vaxholm, Roks, VooV, Animal Concepts.

Har även föreläst för Sveriges Riksdag, på seminarium i Almedalen, konferenser; bl.a. anordnade av Stockholms universitet och University of Exeter.

“Det pågår massor med spännande forskning om djur-människa interaktioner, men den når inte särskilt väl ut utanför akademiska kretsar. Jag håller mig hela tiden uppdaterad inom mitt ämnesområde. Jag brinner för att fler ska få tillgång till den spännande kunskap som finns inom antrozoologin!”

“Det pågår massor med spännande forskning om djur-människa interaktioner, men den når inte särskilt väl ut utanför akademiska kretsar. Jag håller mig hela tiden uppdaterad inom mitt ämnesområde. Jag brinner för att fler ska få tillgång till den spännande kunskap som finns inom antrozoologin!”

Våren 2021

Aktuella kurser & föreläsningar

Antrozoologi möter Kynologi

Datum: Livehelg 24-25 april, med möjlighet att se föreläsningar man inte hinner se via Teachable i efterhand

Kostnad: 2900:- exkl. moms


Övrigt: Allt sker via zoom och andra användarvänliga plattformar

Välkommen till en fortbildning helt online, fullproppad med tankar, forskning, känslor och erfarenhet. Anordnad av Empatia och Kynologia.

Utbildningen vänder sig både till dig som arbetar med hund i någon form och till dig som är extra hundintresserad!
Antrozoologi, berikning, hundpsykologi och etologi

Anmäl dig via info@kynologia.se

Varmt välkomna!

SE KURSINNEHÅLL
– Hundkulturer – världens hundar – vad kan de lära oss om våra hundar här?
– Hundens kognition och domesticering – forskningen som inte kommer ut
– Att spegla varandra: olika sidor av berättelsen om människa och hund
– Djur i fångenskap – hur är det med våra hundar?
– Vem är hunden som djur och vilka behov har hundar?
– Hur påverkar hundens miljö och relationer välfärden?
– Hur kan vi skapa bubblor av autonomi i hundens tillvaro och tillräckligt med psykiskt utrymme för att bete sig?
Med en gemensam utgångspunkt i en önskan om fler hundar som mår bra hellre än beter sig perfekt!

 

MED PASSION FÖR DJUR & MÄNNISKA

Mina ämnesområden

UTBILDNING

Utbildning för länsstyrelser, socialtjänst, psykiatri etc:

Sambandet som finns mellan våld mot djur och våld mot människor är väl klarlagt. Jag utbildar om vad det innebär för barn som utsätts för våld, om hur relationen till husdjur kan spela roll och om vad separation från djuren innebär. Detta var ämnet för min masteravhandling. Jag utbildar också om tvångsmässigt djursamlande.

Detta är en uppdragsutbildning som hållits för en rad socialtjänster, djurskyddsinspektörer, på konferenser anordnade av länsstyrelser samt politiker. Kontakta mig vid intresse för offert eller läs mer och boka via www.sesambandet.se

FÖRELÄSNING

Utbildning för skolor och djurgårdar - Empati hos djur och människa:

En föreläsning om empatisk utveckling och hur den påverkar våra interaktioner med andra arter. Om att förstå andra djurs behov och beteenden och hur man kan föreställa sig djurets upplevelse. Djurs känslor och förmänskligande. Vi går igenom vad man vet idag om både människor och andra djurs förmåga till empati och hur den formas. Kan också fördjupas med tonvikt på besöksgård, terapidjur m.m.

Föreläsningen har hållits för personal inom skola och förskola, via universitet som del av lärarutbildning samt djurverksamheter. Den kan ges med tyngdpunkt på barns utveckling, lämplig för pedagoger och andra som möter barn i sitt arbete, eller med fokus på djurverksamhet. Kontakta mig för offert.

FÖRELÄSNING

Skolor och djurgårdar: Barn och djur

En föreläsning om vilken roll djur spelar i barns liv och vad forskning idag visar om hur det påverkar barnens utveckling. Under föreläsningen tas bland annat upp hur barn knyter an till djur, vilka effekter det ger och hur barns olika livssituationer kan forma deras sätt att interagera med djur

Föreläsningen har hållits för personal inom skola och förskola, via universitet som del av lärarutbildning samt djurverksamheter. Den kan ges med tyngdpunkt på barns utveckling, lämplig för pedagoger och andra som möter barn i sitt arbete, eller med fokus på djurverksamhet. Kontakta mig för offert.

 

UTBILDNING

Veterinärprojektet: för djurhälsopersonal

 Om att lära sig se och agera på sambandet mellan våld mot djur och människor, för veterinärer och annan djurhälsopersonal. Detta projekt drivs av Se Sambandet som tagit fram en handlingsplan i ämnet.

Uppdragsutbildning som hållits för en rad djurkliniker, distriktsveterinärer samt för länets veterinärer samordnat av länsstyrelser. Denna utbildning för veterinärkliniker bokas via www.sesambandet.se

 

FÖRELÄSNING

Katter – Problembeteenden

Denna föreläsning handlar om vanliga beteendeproblem och kattproblem och dess lösningar då det inte är medicinska orsaker bakom

Riktar sig till dig som möter katter i ditt yrke; veterinärer, djursjukvårdare, katthems-kattpensionatspersonal men även dig som är särskilt intresserad av katt!

 

 

 

FÖRELÄSNING

Katter – trauma och medkänsla

Denna föreläsning handlar om hur katter påverkas av att uppleva trauman, som våld, hemlöshet och vanvård. Om läkning och återhämtning men även om situationen för den som hjälper utsatta djur där jag går igenom bland annat empatiutmattning och sekundär traumatisering.

 

 

FÖRELÄSNING

Elefanters kultur och välfärdsfrågor – om elefanter i fångenskap

Vad är kultur hos djur och hur påverkas den av att leva i fångenskap? Kommer vi att kunna placera ut elefanter som har levt på zoo i det vilda igen? Vad innebär upplevelser av trauman för elefanter och deras framtid?

Har anordnats i flera omgångar för World Animal Protection och finns även som onlineföreläsning via empatia.teachable.com

 

Kattens behov och berikning – en föreläsning om vilka behov katter har och hur vi kan tillgodose dessa i vardagen

Återkommer i september! Finns även som onlinekurs via empatia teachable

 

 

En föreläsning om vilka behov katter har och hur du tillgodoser dessa i vardagen

Nästa online-föreläsning 28 februari 18-20

Anmäl dig via info@empatia.se

 

Ord från åhörare

Sagt om mig

{

Therese höll en mycket uppskattad föreläsning kring kattens beteendebehov, berikning och problembeteenden för volontärer på våra djurhem. Therese är både mycket kunnig och har dessutom en förmåga att prata på ett sätt som engagerar lyssnarna. Vi fick med oss många tips om hur vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet!

Emma Brunberg, Djurskyddet Sverige

{

Väldigt imponerad av både den höga nivån och framförandet.

Distriktsveterinär – föreläsning om sambandet

{

Vill bara tacka dig för din mycket intressanta föreläsning på SVEKATT seminariet i lördags. Tror jag talar för alla när jag säger att vi gärna hade hört mer.

Astrid Åkesson, Svekatt.

 

{

Så mycket känslor inombords. Vill höra mer, suga in mer av hennes kunskap och erfarenhet.

Diana karner, World Animal Protection

{

Det var ovärdeligt! Och sorgligt och intressant och fascinerande!

Rebecka bernstone, World Animal Protection

 

 

Pin It on Pinterest