De osörjbara

De osörjbara

Normer styr vad vi tillåter oss att existera inom vårt medvetande, vilka som tillåts delta i vår sfär. Vissa liv är egentligen ”icke levbara och därmed osörjbara” (Butler & Athanasiou, 2013, min översättning). Dessa osörjbara, så många av dem som passerat genom...
Vårt samhälle och känslan för djur

Vårt samhälle och känslan för djur

”Medlidande med djur beror på en idiotisk övertro och fruntimmersaktig medömkan” Så skrev Spinoza, kollega till Descartes, en av de män som har grundat den världsbild som vårt “västerländska” samhälle därefter har följt. Rene Descartes arbetade hårt på att...
Människor och Djur

Människor och Djur

Just nu kombinerar jag Empatia med att arbeta som delprojektledare i ett projekt som handlar om funktionsvarianter som ADHD, Aspergers syndrom m.m. hos människor. Det kan låta som ett steg bort från antrozoologin men för mig hör det nära samman. Även om mitt liv sedan...

Pin It on Pinterest