De osörjbara

De osörjbara

Normer styr vad vi tillåter oss att existera inom vårt medvetande, vilka som tillåts delta i vår sfär. Vissa liv är egentligen ”icke levbara och därmed osörjbara” (Butler & Athanasiou, 2013, min översättning). Dessa osörjbara, så många av dem som passerat genom...

Pin It on Pinterest